Skip to main content

Vidzemes uzņēmējdarbības centrs

Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai reģionā

Zināšanu un tehnoloģiju pārneses veicināšana:
Informācija par uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām un to pakalpojumu pieejamību reģionā
Uzņēmējdarbību veicinoši forumi un semināri par daudzveidīgām tēmām
Inovāciju attīstību motivējoši pasākumi un konsultācijas
Sadarbību veicinoši pasākumi ar pētniekiem un zinātniekiem
Uzņēmējdarbības un inovāciju vides attīstība:
Sadarbības tīkli ar nozaru asociācijām, uzņēmēiem, pašvaldībām un valsts institūcijām
Partneris pētniecības un inovāciju projektos uzņēmējiem un publiskajam sektoram
Investīciju piesaisti veicinoši pasākumi
Infromatīvs atbalsts par atbalsta instrumentu pieejamību Latvijā un ES
Ārvalstu labās prakses pārnese uzņēmējdarbības attīsībai
Jauniešu iesaiste uzņēmējdarbībā:
Skolēnu hakatoni
Studentu un uzņēmēju sadarbības veicināšana
Informatīvi pasākumi
Image
"About" vizuālis

Sazinies ar mums

Image
Ineta Tauriņa

Ineta Tauriņa

Head of Vidzeme Entrepreneurship Centre

Image
Ieva Kreile

Ieva Kreile

EDIH Project Manager

Image
Santa Vītola

Santa Vītola

Head of Vidzeme Open Innovation Hub

Image
Marta Riekstiņa

Marta Riekstiņa

PR Specialist

Vidzemes plānošanas reģiona uzņēmējdarbības projekti