Pārlekt uz galveno saturu

Vidzemes uzņēmējdarbības centrs

Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai reģionā

Zināšanu un tehnoloģiju pārneses veicināšana:
Informācija par uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām un to pakalpojumu pieejamību reģionā
Uzņēmējdarbību veicinoši forumi un semināri par daudzveidīgām tēmām
Inovāciju attīstību motivējoši pasākumi un konsultācijas
Sadarbību veicinoši pasākumi ar pētniekiem un zinātniekiem
Uzņēmējdarbības un inovāciju vides attīstība:
Sadarbības tīkli ar nozaru asociācijām, uzņēmēiem, pašvaldībām un valsts institūcijām
Partneris pētniecības un inovāciju projektos uzņēmējiem un publiskajam sektoram
Investīciju piesaisti veicinoši pasākumi
Infromatīvs atbalsts par atbalsta instrumentu pieejamību Latvijā un ES
Ārvalstu labās prakses pārnese uzņēmējdarbības attīsībai
Jauniešu iesaiste uzņēmējdarbībā:
Skolēnu hakatoni
Studentu un uzņēmēju sadarbības veicināšana
Informatīvi pasākumi
Attēls
"About" vizuālis

Sazinies ar mums

Attēls
Ineta Tauriņa

Ineta Tauriņa

Vidzemes uzņēmējdarbības centra vadītāja

Attēls
Ieva Kreile

Ieva Kreile

EDIC projekta vadītāja

Attēls
Santa Vītola

Santa Vītola

Vidzemes Atvērto inovāciju centra vadītāja

Attēls
Marta Riekstiņa

Marta Riekstiņa

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Vidzemes plānošanas reģiona uzņēmējdarbības projekti