Pārlekt uz galveno saturu

Invest in Vidzeme

Attēls
Invest in Vidzeme

Vidzeme Region's Competitive Advantages

High share of the population with a vocational education

Augsts iedzīvotāju īpatsvars ar profesionālo izglītību

Piekrastes potenciāls saules un vēja enerģijas ražošanai

Piekrastes potenciāls saules un vēja enerģijas ražošanai

Plaši pieejami resursi bioloģiskās ekonomikas attīstībai

Plaši pieejami resursi bioloģiskās ekonomikas attīstībai

Dense and developed road network - access to traffic flows

Blīvs un attīstīts ceļu tīkls - piekļuve satiksmes plūsmām

The potential of the circular economy for biogas production from actrites and algae

Aprites ekonomikas potenciāls biogāzes ražošanā no aktritumiem un aļģēm

5 reasons to invest in Vidzeme?

Skills of the population

Iedzīvotāju prasmes

Vidzemes reģionā ir salīdzinoši augsts iedzīvotāja īpatsvars ar arodizglītību, visaugstākais iedzīvotāju skaits ar vidējo izglītību salīdzinājumā ar citiem Latvijas reģioniem. Vidzeme ir viens no vadošajiem reģioniem profesionālās izglītības īpatsvara jomā.

Talents

Talanti

VPR ir Vidzemes Augstskola un citu augstskolu filiāles, kā arī profesionālās izglītības iestādes, kas gatavo talantus un augstas raudzes profesionāļus.
Vidzemes Augstskolas Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūta (SSII) viens no pētījumu virzieniem ir Tautsaimniecības viedās tehnoloģijas un ekobūves.

Resources for developing smart specialisation areas

Resursi viedo specializāciju jomu attīstībai

56,1% VPR teritorijas klāj meži, tas sniedz jaunas iespējas dabas daudzveidības saglabāšanā, koksnes inovatīvā apstrādē, ekoloģiskās ekonomikas nozaru attīstībā un atjaunojamo energoresursu (biomasas – koksne, sķeldas, granulas) ražošanā.
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem 31,4 % no kopējās platības – plaši pieejams resurss lauksaimniecības t.sk. bioloģiskās lauksaimniecības un netradicionālās lauksaimniecības attīstībai, pārtikas produktu izejvielu ražošanai, kā arī potenciāls veidot sinerģiju lauksaimniecībai un saules parku attīstībai.
Piekrastes potenciāls saules, vēja un viļņu enerģijas ražošanai.
Upes, ezeri un jūras piekraste. Cauri VPR teritorijai plūst divas nozīmīgas upes – Gauja un Daugava. 36% Latvijas ezeru atrodas Vidzemē, kā arī VPR ir pieeja jūras piekrastei, kas sniedz plašas iespējas saldūdens un jūras akvakultūrā un zivju audzēšanā.

Good infrastructure

Laba infrastruktūra

VPR teritorijā ir pieejami labas kvalitātes telekomunikāciju pakalpojumi. 
Vidzemes reģionā ir visblīvākais ceļu tīkls, salīdzinājumā ar citiem Latvijas reģioniem. Blīvais ceļu tīkls Vidzemes reģiona uzņēmējiem nodrošina piekļuvi satiksmes plūsmām, kas, savukārt uzlabo to konkurētspēju, pat atrodoties lauku teritorijās.
Šobrīd Vidzemes reģionu šķērso starptautiskas nozīmes platsliežu dzelzceļa līnijas Rīga – Tartu un viena reģionālas nozīmes platsliežu dzelzsceļa līnija.
"Rail Baltica" līnijas plānojums un tehniskie parametri nākotnē ļaus attīstīt arī reģionālo pasažieru satiksmi.

Border region of EU

ES robežreģions

Vidzeme ir ES iekšējais un ārējais robežreģions, ko šķērso vairāki nozīmīgi starptautiskie transporta koridori, nodrošinot Vidzemei tiešus sakarus ar lielākajiem reģionu centriem Igaunijā un tālāk jau ar Skandināvijas valstīm.

Real estate database for investment and business development

LIAA